Provoz střelnice

Naše střelnice je provozována celoročně. Střílet se může i v pracovní dny, ale hlavní důraz je položen na  soboty a neděle.

Převážně v tyto dny se konají střelecké závody a další akce pořádané naším klubem, jak členské, tak nečlenské.

Členové SSK 0048 

Mohou střílet kdykoliv, při dodržení našeho provozního řádu.

Nečlenové

Mají dvě možnosti, jak si na naší střelnici zastřílet.

1. Od 1.dubna do 31.října zpravidla první a třetí neděli v měsíci (viz. termíny veřejnost), pokud nejsou závody od 10,00 hod. do cca 13,00 hod., kdy přijdou na střelnici, nahlásí se správci střelnice, prokáží se platným zbrojním průkazem, doloží zbraň ze které budou střílet (včetně průkazu zbraně), zaplatí poplatek 150,-Kč/ osoba, obdrží terče a mohou střílet.

Upozorňujeme, že z důvodu bezpečnosti a stanovených předpisů, musí být zapsána každá osoba, která bude střílet. Zárověn tak platí i poplatek.

2. Kdykoliv, po dohodě s předsedou klubu (p. Tesař Miloslav mob.:603 454 201). V tomto případě je nutné volat min. 14 dní dopředu, z důvodu zabezpečení správce střelnice na dohodnutý termín.

 

V každém případě je vždy vyžadována přítomnost minimálně jednoho člověka se zbrojním průkazem (muže být, po dohodě, i správce střelnice nebo jiný člen klubu SSK0048).