Provoz střelnice

Naše střelnice je provozována celoročně. Střílet se může i v pracovní dny, ale hlavní důraz je položen na  soboty a neděle.

Převážně v tyto dny se konají střelecké závody a další akce pořádané naším klubem, jak členské, tak nečlenské.

Členové SSK 0048 

Mohou střílet kdykoliv, při dodržení našeho " Provozního řádu".

Nečlenové

Od 1.dubna do 31.října zpravidla první a třetí neděli v měsíci (upřesnění termínů viz. "termíny veřejnost"), pokud nejsou závody, od 10,00 hod. do cca 13,00 hod., kdy přijdou na střelnici, nahlásí se správci střelnice, prokáží se platným zbrojním průkazem, doloží zbraň ze které budou střílet (včetně průkazu zbraně), zaplatí poplatek 200,-Kč/ osoba, obdrží terče a mohou střílet.

Upozorňujeme, že z důvodu bezpečnosti a stanovených předpisů, musí být zapsána každá osoba, která bude střílet. Zárověn tak platí i poplatek.

 

! Od 3. 6. 2024 platí "nedělní" zákaz střelby z dlouhých zbraní na puškové ráže !