Historie SSK0048 sahá až do roku 1568, kdy pan Jindřich z Vartenberku potvrdil bratrstvu střelců v České Kamenici jejich řád a to privilegiem z roku 1568, které je zaznamenáno v kronice města Česká Kamenice z téhož roku.